Het Boek
De ontdekkingstocht van de schrijvers begint met het vertellen van hun eigen verhalen.
In deel twee staan de verdraagzaamheidsdialogen. Daar ontdekken de auteurs met elkaar wat samenwerking nu eigenlijk inhoudt.
In het laatste deel vind je de twaalf Kristallen die je helpen de drempels te overwinnen om tot een betere samenwerking te komen.

Het U-model

Het U-model is gebaseerd op het U-proces, zoals beschreven in de boeken ‘Presence’ van Peter Senge et al. en ‘Theorie U’ van Otto Scharmer.

‘Presence’ en ‘Theorie U’ gaan over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft?

Het ‘U-proces’ in het kort (overgenomen uit ‘Presence’ van Peter Senge et al.)

Figuur1: U-model

Uitstallen. De eerste stap in het U-proces heet ‘uitstallen’. Bij ‘uitstallen’ vertellen mensen, sprekend vanuit hun hart, over hun situatie, over wat hun bezig houdt. Deze stap is heel belangrijk, want die creëert een energierijke toestand, welke zich kan uitdrukken in een gevoel, emoties, betrokkenheid of iets dergelijks.

Heroriëntering. Door het uitstallen van de eerste persoon worden anderen ook uitgenodigd om vanuit hun hart te vertellen. Als dat gebeurt, ontstaan er meerdere ‘waarheden’ en gezichtspunten naast elkaar. Die meerdere waarheden leiden tot het proces van ‘heroriëntering’ van het vraagstuk waarmee alles begonnen is. Die heroriëntering wordt ook wel ‘zien vanuit het geheel’ genoemd, omdat er nu een veel rijker palet aan oplossingen voor het betreffende vraagstuk op tafel ligt.

Loslaten. Dit ‘zien vanuit het geheel’ leidt tot een situatie dat niemand meer het alleenrecht van weten heeft. Dat geeft enerzijds een nieuwe diepe energie, anderzijds kan het een gevoel van chaos geven, want iedereen moet z’n eigen ideeën over de oplossing loslaten om verder te komen.

Laten komen. Je laat je als groep in en het hier en nu leiden door wat zich aandient om gerealiseerd te worden. Dit proces van ‘loslaten en laten komen’ wordt ‘presencing’ genoemd of zoals Otto Scharmer deze fase in zijn boek Theorie U noemt: ‘Leading from the future as it emerges’.

Kristalliseren. Door dat loslaten en laten komen begint iets uit te kristalliseren wat mogelijk de beste oplossing voor het vraagstuk is.

Prototyperen. Als de groep dat ook vindt, gaat iedereen met dat wat uitgekristalliseerd is aan de slag: ze gaan een prototype maken. Men gaat kijken of een van de oplossingen kan gaan werken.

Institutionaliseren. Als het prototype werkt, dan kan het gerealiseerd worden en in de markt gezet worden: geïnstitutionaliseerd.

Dit zijn de stappen (capaciteiten) van de U-beweging. Groepen kunnen die zeven stappen nuttig gebruiken in veranderingstrajecten en bij vernieuwingsprocessen en dus ook bij vraagstukken van samenwerken.

Bestel het Boek Hier

BoekenstapelLaat je inspireren en maak het verschil door bewust samen te werken in al je teamopdrachten.

Voor leidinggevenden managers, coaches en organisaties, én iedereen die wil weten wat samenwerken nu eigenlijk inhoudt of samenwerken op een hoger plan wil tillen.

Bestel het boek direct bij Garant Uitgeverij... Bestelknop

Passages uit het boek

[nr.1] [p9]

Wedijver en competitie zijn nog steeds dingen die we op school leren. Wedijver en competitie vinden we dagelijks terug in onze sporten. En ook bij samenwerken, want het team dat goed samenwerkt, is onoverwinnelijk.